Become a member

For books, career and fun.

Join now!

Lezing: Argumentatie

21-06-2010, 11:38
Placed by: IlluminaTee

Aankomende donderdag geeft dr. Henry Prakken een lezing over Argumentatie.

De abstract:
Iedereen argumenteert: politici, juristen, wetenschappers, stamgasten, … In de AI en het onderzoek naar multi-agentsystemen is er daarom steeds meer aandacht voor argumentatie.

Argumentatie heeft twee kanten: een redeneer- en een dialoogkant. Een rechter die zijn beslissing in een vonnis motiveert, formuleert een redenering. Die redenering is doorgaans niet logisch dwingend en daarom besteedt een goede rechter ook aandacht aan de weerlegging van tegenargumenten. In dit praatje bespreek ik logica’s voor dit soort argumentatief redeneren.

Ook een politicus die haar voorstellen verdedigt in een debat moet ingaan op tegenargumenten. Een debat kan gezien worden als een spel, met spelregels, en winnaars en verliezers. In dit praatje bespreek ik hoe de dialoogkant van argumentatie gemodelleerd kan worden met behulp van onder meer speltheorie.

De studCie zorgt voor limonade en koekjes!

Wat: Lezing over argumentatie
Waar: zaal 5161.0289 in Bernoulliborg
Wanneer: Donderdag 24 juni 16:00-17:00

Main partners

Partners