Become a member

For books, career and fun.

Join now!

RUG: Lustrumsymposium 2 april

14-03-2009, 11:43
Placed by: Board

Wat zijn de grenzen van het weten? Verschillende wetenschappers ontstijgen hun vakgebied op zoek naar de vraag waar de overeenkomsten en verschillen zitten tussen filosofie, godsdienstwetenschap en natuurwetenschap. 395 jaar geleden waren deze wetenschappen nog niet strikt gescheiden, maar zijn ze nu nog wel te combineren? Of is er niets veranderd en geldt nog steeds dat 'Arts Meet Science'?
Tijdens dit dagvullende symposium op donderdag 2 april worden de grenzen van ieders eigen vakgebied overgestoken. Studenten, medewerkers en andere belangstellenden van verschillende faculteiten komen bij elkaar om te zien wat hen bindt of juist van elkaar scheidt. In de ochtend zullen Groningse (wetenschaps)filosofen en theologen een inleiding geven in de relaties tussen de drie vakgebieden. 's Middags vertellen bekende wetenschappers van andere universiteiten, die in hun werk de grenzen van hun vakgebied opzoeken en daarbij de filosofie of theologie tegenkomen, hoe zij hier over denken. Tijdens de lunch en de afsluitende borrel is er natuurlijk volop ruimte voor discussie.
Meer informatie over het symposium vind je op http://www.rug.nl/lustrum/programma/wetenschap/AMSsymposium, waar je je ook kan inschrijven.