Become a member

For books, career and fun.

Join now!

Oprichtings-ALV Invariant

08-12-2013, 22:16
Placed by: Board

Geachte genodigden,

Graag willen we jullie uitnodigen voor de oprichtings-ALV van Informatica-alumnivereniging Invariant. Op deze vergadering zijn alle geïnteresseerden van harte welkom. Doel van de vergadering is om input te verzamelen en een overzicht te geven van onze plannen.

Agenda
-1. Gelegenheid voor RUG CS alumni om lid te worden
0. Opening
1. Vaststellen agenda
2. Discussie omtrent activiteiten vereniging
3. Begroting en Jaarplan doornemen
4. Doornemen eventuele vragen omtrent statuten
5. Samenstelling kascommissie
6. Rondvraag
7. Sluiting

Stukken zullen voor de ALV te vinden zijn op http://www.invariant.nl.
We zien jullie graag op woensdag 18 december om 19:00 in zaal X5111.0006 (Nijenborgh 4, naast de receptie)

Met vriendelijke groet,
Bestuur 0 Invariant,
Wilco Wijbrandi en Jan Kazemier